SrpskiEnglish

DMBS

VAŽNA INFORMACIJA
POVLAČENJE RADA IZ ČASOPISA JMB
ZBOG SELFPLAGIJARIZMA

Journal of Medical Biochemistry je pravni naslednik časopisa Jugoslovenska medicinska biohemija, te je iz tog razloga pristupio prevođenju predhodnih brojeva Jugoslovenske medicinske biohemije u elektronski oblik kako bih ih prikazao u bazi na sajtu Društva medicinskih biohemičara Srbije (www.dmbj.org.rs).

Tom prilikom tehnička služba uočila je sledeće vezano za radove i to: Association of ApoE Polymorphiosma with Serum Lipids in Serbian Healthy Population
Sanja Stanković, Vesna Spasojević-Kalimanovska, Dragan Alavantić
Jugoslov Med Biohem 2000:19: 115-120

i
The Effect of a Gender Difference in the Apolipoprotein E Gene DNA Polymorphism on Serum Lipid Levels in a Serbian Healthy Population
Sanja Stanković, Sanja Glišić, Dragan Alavantić

Clin Chem Lab Med 2000; 38(6):539-544

Proverom, plagijarizma između ova dva rada nađen je visok plagijarizam od 67%, od tog iz CCLM 45%. Pritom nisu u obzir uzete četiri table koje su identične u oba rada, a ispitivanje u oba rada je na populaciji od 591 osobe, što bi dovelo do još većeg procenta selfplagijarizma autora. Naime ovde se radi o identičnim radovima što ukazuje na autoplagijarizam autora. Napominjemo da su oba rada objavljena u skoro identično vreme, s tim da je varijanta rada koja je poslata u CCLM trebala da pretrpi ispravke, pa je to verovatno dovelo do minimalnih razlika i promene naslova rada.

Ovde se radi o kriminalnoj radnji autoplagijarizma što nije dozvoljeno u naučnoj zajednici, prema svim pravilima etičkog kodeksa koji se odnosi na objavljivanje naučnih rezultata.

Iz navedenih razloga Uredništvo časopisa će o ovom izvestiti nadležne i povući rad pre svega iz Narodne Bibliteke Srbije i drugih baza u kojima se naš časopis nalazi (Časopis CCLM, WAME, SCOPUS, EMBASE,VINITI, KoBSON, itd.).

U prilogu se dostavljaju oba rada:

1. JMB Rad (PDF)
2. The Effect of a Gender Difference in the Apolipoprotein E Gene DNA Polymorphism on Serum Lipid Levels in a Serbian Healthy Population (PDF)

Uredništvo
Journal of Medical Biochemistry


ODGOVOR CoBSON I NARODNE BIBLIOTEKE

Zahvaljujemo na Vašem mejlu i obaveštavamo Vas o sledecem:
U slučaju otkrivanja plagijarizma i povlacenja (retrakcije rada) primenjuje se sledeca praksa, kako na svetskom, tako i na nacionalnom nivou:

Jednom objavljen i odštampan rad ne može se kasnije obrisati ni iz jednog izvora. Ono što je potrebno uraditi jeste da Vi u sledećem redovnom broju časopisa u odeljku Erratum ili Correction objavite podatak o povlačenju rada. Nakon toga, svi izvori koji referišu vaš časopis, na osnovu tog podatka, napraviti konekciju sa originalnim radom koji se povlači. U prilogu Vam dostavljam primere iz našeg servisa DoiSerbia, kao i iz Web of Science baze: SciSint Editorial note o povlačenju rada - primer saopštenja uredništva, SciSint retracted rad na DoiSerbia - primer obaveštavanja o povlačenju rada na DoiSerbia stranici, i povezivanje sa radom u kome je objavljeno saopštenje uredništva, SciSint retracted rad - primer pdf-a rada koji se povlači preko koga se stavlja oznaka Retracted, WoS - retraction - primer povezivanja povučenog rada i uredničke objave u Web of Science bazi.


D M B S
je članica Međunarodne federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC), Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EFLM) i Balkanske federacije za laboratorijsku medicinu (Balkan Clinical Laboratory Federation, BCLF).


Br. 4


NEW
Journal of Medical Biochemistry
since 2015 is Abstracting&Indexing by PubMed services

Authors are requested to submit their papers electronically by using online manuscript submission available at www.editorialmanager.com/jmedbiochem or www.jmedbiochem.edmgr.com.
This site will guide authors stepwise through the submission process.

All manuscripts submitted to the Journal of Medical Biochemistry are checked using CrossCheck iThenticate plagiarism detection system for duplicate and unattributed content.

The authors may, if they choose, pre-check their manuscript on their own, using the same iThenticate software, follow the link connected to the logo below:Informacije o casopisu Journal of Medical Biochemistry
www.scimagojr.com

Impakt Faktor za Journal of Medical Biochemistry za 2018 je 2,000

THE JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
IS A MEMBER OF


www.ease.org.uk

www.wame.org

www.publicationethics.org
JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
Društvo medicinskih biohemičara Srbije
Vojislava Ilića 94b, I sprat, stan 7
11050 Beograd-Voždovac, Srbija

Tel./Fax: 011 3475-183

feed-image DMBS :: Društvo medicinskih biohemičara Srbije © 2017.