SrpskiEnglish

O NAMA

CILJEVI I ORGANIZACIJA

Sekcija za medicinsku biohemiju Saveza farmaceutskih društava Jugoslavije osnovana je 15. maja 1955. godine u Splitu, a Društvo za medicinsku biohemiju 15. maja 1965. godine u Banjaluci.

DMBS obeležava 15. maj kao Dan društva.

Društvo medicinskih biohemičara je maja 1971. godine postalo 28. članica Međunarodne federacije za kliničku hemiju (IFCC).

Cilj DMBS je da okuplja medicinske biohemičare radi unapređivanja i razvoja svih grana medicinske biohemije u zdravstvenoj delatnosti. Zadaci Društva se sastoje u ujednačavanju standarda rada u kliničko-biohemijskim laboratorijama, edukaciji medicinskih biohemičara na svim nivoima obrazovanja, podsticanju naučno-istraživačkog rada, utvrđivanju normativa rada i sprovođenju, primeni i poštovanju kodeksa etike zdravstvenih radnika. Utvrđene standarde u oblasti medicinske biohemije DMBS predlaže odgovarajućim saveznim i republičkim institucijama. Zadatak Društva je da omogućuje razmenu iskustava svojih članova sa članovima srodnih organizacija u zemlji i inostranstvu.


JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
Društvo medicinskih biohemičara Srbije
Vojislava Ilića 94b, I sprat, stan 7
11050 Beograd-Voždovac, Srbija

Tel./Fax: 011 3475-183

DMBS :: Društvo medicinskih biohemičara Srbije © 2020.