Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SrpskiEnglish

NAUČNI FOND "PROFESOR IVAN BERKEŠ"Profesor Ivan Berkeš

Ceneći delo svog učitelja i eminentnog stručnjaka prof. dr Ivana Berkeša, Društvo medicinskih biohemičara Jugoslavije i Farmaceutski fakultet Univerziteta iz Beograda, formirali su 1997. godine Naučni fond "Profesor Ivan Berkeš" i ustanovili "Godišnju naučnu konferenciju" koju posvećuju životu i delu profesora Ivana Berkeša. Naučni fond je formiran na predlog prof. dr Nade Majkić-Singh, koja je i dugogodišnji organizator Godišnjih naučnih konferencija.

Dr Ivan Berkeš, profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu jedan je od utemeljivača medicinske biohemije u Jugoslaviji. Medicinsku biohemiju predavao je u Zagrebu, Skoplju i Beogradu. Dolaskom u Beograd, šezdesetih godina, posvetio se stvaranju programa specijalizacije iz medicinske biohemije. Pod njegovim rukovodstvom iz oblasti medicinske biohemije magistriralo i doktoriralo je više desetina kandidata i specijaliziralo preko 150 medicinskih biohemičara. Utemeljio je i kliničku enzimologiju kao nezavisnu disciplinu. Beogradsku školu enzimologije trasirao je kao pedagoško-publicističku i istraživačku. Objavio je preko 200 naučnih radova u svetskim i domaćim časopisima i napisao više knjiga. Autor je dela "Opšta i medicinska enzimologija".

Počev od 1998. godine do danas Društvo medicinskih biohemičara Srbije (ranije Jugoslavije) održalo je 17 Naučnih konferencija posvećenih delu prof. dr Ivana Berkeša u toku kojih su prikazivane magistarske i doktorske teze članova Društva i iz srodnih disciplina odbranjene u toku protekle godine.

Prva godišnja naučna konferencija održana je 21. 10. 1998. godine u Beogradu, hotelu "Inter-Continental Beograd", uz održavanje Drugog kongresa farmaceuta Jugoslavije. Organizatori su bili Naučno društvo Srbije, Sekcija za medicinsku biohemiju Farmaceutskog društva Srbije i Društvo medicinskih biohemičara Jugoslavije. Svrha Naučnog fonda je i dodela novčane nagrade i diplome najboljim studentima Farmaceutskog fakulteta, oba profila studija (farmacija i medicinska biohemija), koji su najkraće studirali i diplomirali sa najvišom prosečnom ocenom u prethodnoj školskoj godini.

Prvi nagrađeni laureati Fonda bili su Vesna Vuković, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar i Nebojša Cekić, diplomirani farmaceut.

Druga naučna konferencija održana je 14. decembra 1999. godine u Beogradu, u Hotelu M. Ova Konferencija održana je i povodom 60 godina Farmaceutskog fakulteta u Beogradu i 120 godina Farmaceutskog društva Srbije. Treća godišnja naučna konferencija posvećena životu i delu profesora Ivana Berkeša održana je 27. februara 2001. godine. Konferencije su zatim održavane svake godine. Od 2004. godine Naučne konferencije su održavane na Vojno-medicinskoj akademiji, a organizatori su bili Društvo medicinskih biohemičara Srbije, Naučni fond "Profesor Ivan Berkeš", Institut za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije i Institut za medicinsku biohemiju Vojno-medicinske akademije. Sedamnaesta naučna konferencija održana je 2. decembra 2014. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Svi nagrađeni laureati tokom ovih 17 naučnih konferencija navedeni su u posebnom Dodatku, a sa svojim biografijama i slikama nalaze se na sajtu www.dmbj.org.rs.

Na Naučnoj konferenciji svoje magistarske ili doktorske teze, bilo da su odbranjene na Farmaceutskom ili Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ili Medicinskim fakultetima Univerziteta u Nišu i Novom Sadu, izložili su sledeći članovi Društva: Violeta Jelušić, Mirka Ilić, Marija Romić, Tatjana Ristić, Sanja Stanković, Lilika Zvezdanović, Radica Dunjić, Radmila Mihailović, Marijana Dajak, Nataša Bogavac-Stanojević, Tatjana Jevtović-Stoimenov, Slavka Mandić-Radić, Vojislav Ristovski, Snežana Marković, Janko Pejović, Tatjana Vodnik, Vesna Radonjić, Lilika Zvezdanović, Ivana Stojanović, Radmila Kovačević, Mirjana Opačić, Zorica Šumarac, Zoran Mijušković, Marina Vučeljić, Duško Mirković, Tatjana Cvetković, Marica Marković, Aleksandra Nikolić, Aleksandra Davić-Radojević, Vladan Ćosić, Emina Čolak, Nada Bujišić, Dušan Sokolović, Mirjana Bećarević, Olivera Dimitrijević, Velibor Čabarkapa, Branimir Radosavljević, Radmila Obrenović, Zoran Dimitrijević, Snežana Jovičić, Aleksandar Veljković, Dragana Pap, Aleksandar Ignjatović, Emina Čolak, Anđelo Beletić, Tatjana Vodnik, Ana Ninić, Lidija Memon, Vesna Vuković. Većina ovde navedenih su izlagali svoje magistarske, kao i doktorske teze. Jedino je Prva naučna konferencija imala karakter opšte naučne konferencije na kojoj je izlagalo više autora. O životu i delu govorila je prof. dr Nada Majkić-Singh, a zatim su izlagali E-G. Krauese (Berlin, Nemačka), Zorana Vasiljević, Snežana Marković, Gordana Koraćević, Nada Majkić-Singh, Slavica Spasić, Mirka Ilić, Zorana Jelić-Ivanović i Vesna Spasojević-Kalimanovska.

Izgled Diplome koja se dodeljuje najboljim studentima

LAUREATI NAUČNOG FONDA "PROFESOR IVAN BERKEŠ"
Naučna konferencija Ime i prezime Školska godina
Prva Vesna Vuković,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Nebojša Cekić, diplomirani farmaceut
1997/98
Druga Sonja Bulajić,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Ivan Kovačević, diplomirani farmaceut
1998/99
Treća Iva Perović,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Danijela Đukić, diplomirani farmaceut
1999/00
Četvrta Ana Đurović,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Marija Stanojević, diplomirani farmaceut
2000/01
Peta Анђело Белетић,
дипломирани фармацеут, медицински биохемичар
Ана Кораћ, дипломирани фармацеут
2001/02
Šesta Srđan Dragović,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Igor Popović, diplomirani farmaceut
2002/03
Sedma Ana Đorđević,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Marija Petronijević, diplomirani farmaceut
2003/04
Osma Marko Racković,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Slađana Stanojković, diplomirani farmaceut
2004/05
Deveta Tijana Krnjeta,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Dragana Tašić, diplomirani farmaceut
2005/06
Deseta Miron Sopić,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Ivana Kocić, diplomirani farmaceut
2006/07
Jedanaesta Jelena Parezanović,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Gordana Draganac, diplomirani farmaceut
2007/08
Dvanaesta Jelena Pantić,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Vladimir Dobričić, diplomirani farmaceut
2008/09
Trinaesta Jelena Joksić,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Zora Ćetković, diplomirani farmaceut
2009/10
Četrnaesta Milena Anđelković,
diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar
Mladen Milović, diplomirani farmaceut
Ana Milojević, magistar farmacije, medicinski biohemičar
Sanela Đorđević, magistar farmacije
2010/11
Petnaesta Mladen Stankov,
magistar farmacije, medicinski biohemičar
Marija Todosijević, magistar farmacije
2011/12
Šesnaesta Sanja Vučković,
magistar farmacije, medicinski biohemičar
Biljana Škorić, magistar farmacije
2012/13
Sedamnaesta Sanja Kandić,
magistar farmacije, medicinski biohemičar
Dušan Ružić, magistar farmacije
2013/14
Osamnaeste Branislava Šupljeglav
magistar farmacije-medicinski biohemičar
Milan  Milojević
magistar farmacije
2014/15
Devetnaesta Aleksandra Tijanić
magistar farmacije-medicinski biohemičar
Marija Banićević
magistar farmacije
2015/16Predsedavajući Treće naučne konferencije (Beograd, 2000. god.): S. Ignjatović, A. Poštić-Grujin i V. Cvetković


Iva Perović i Danijela Đukić dobitnici nagrade na Trećoj naučnoj konferenciji


Učesnici Četvrte naučne konferencije (Beograd, 2001. god.)
Ana Korać dobitnik nagrade na Petoj naučnoj konferenciji sa Nadom Majkić-Singh (Beograd, 2002. god.)


Igor Berkeš i Ivan Berkeš na otvaranju Šeste naučne konferencije (Beograd, 2003. god.)


Srđan Dragović i Igor Popović sa Nadom Majkić-Singh i Svetlanom Ignjatović na Šestoj konferenciji


Predsedavajući na Devetoj naučnoj konferenciji (Beograd, 2006. god.): Svetlana Ignjatović i Janko Pejović

Nada Majkić-Singh sa Tijanom Krnjetom
i Draganom Tašić na Devetoj naučnoj konferenciji
Prof. dr Nada Kovačević, dekan Farmaceutskog fakulteta obraća se učesnicima Desete naučne konferencije (Beograd, 2007. god.) 
Dolazak general-majora prof. dr. Miodraga Jevtića, načelnika VMA na Desetu naučnu konferenciju sa Jankom Pejovićem i Đokom Maksićem (Beograd, 2007. god.)


Miron Savić i Ivana Kocić dobitnici nagrade na Desetoj naučnoj konferenciji sa Nadom Majkić-Singh i Nadom Kovačević


Svetlana Ignjatović i Branimir Radosavljević na Jedanaestoj naučnoj konferenciji (Beograd, 2001. god.)


Dobitnici nagrade na Jedanaestoj naučnoj konferenciji (sleva nadesno): Janko Pejović, Gordana Draganac, Svetlana Ignjatović, Jelena Parezanović, Nada Majkić-Singh i Velibor Canić


Dobitnici nagrade Fonda na Petnaestoj naučnoj konferenciji 2012. godine Mladen Stankov i Marija Todosijević sa Zoricom Šumarac, Svetlanom Ignjatović i Nadom Majkić-Singh


Studenti nagrađeni na Sedamnaestoj naučnoj konferenciji Dušan Ružić i Sanja Kandić sa prof. dr Nadom Majkić-Singh (decembar 2014. god.)


Studenti i organizatori Sedamnaeste naučne konferencije sa načelnikom Vojnomedicinske akademije generalom prof. dr Marjanom Novakovićem (sleva nadesno): Sanja Kandić, Nada Majkić-Singh, Dušan Ružić, Zorica Šumarac, Janko Pejović i Svetlana Ignjatović


Dobitnici priznanja Osamnaeste naučne konferencije sa Marinom Milenković, Nadom Majkić-Singh, Zoranom Šegrtom, Svetlanom Ignjatović, Jankom Pejović and Zoricom Šumarac.JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
Društvo medicinskih biohemičara Srbije
Vojislava Ilića 94b, I sprat, stan 7
11050 Beograd-Voždovac, Srbija

Tel./Fax: 011 3475-183

DMBS :: Društvo medicinskih biohemičara Srbije © 2017.