SrpskiEnglish

JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY


"JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY"
Official Journal of the Serbian Society of Medical Biochemists


Volume: 24 (Suppl 4)REVIEW ARTICLE


Nada Majkić-Singh
RAZVOJ BIOMARKERA NA PRINCIPIMA MEDICINE ZASNOVANE NA DOKAZIMA..................................................1

Svetlana Ignjatović
PROCENA BIOMARKERA NA PRINCIPIMA MEDICINE ZASNOVANE NA DOKAZIMA...........................................11

Marijana Dajak
PREANALITIČKA FAZA KLINIČKO-DIJAGNOSTIČKOG PROCESA.........................................................................23

Jelenka Nikolić
BIOHEMIJSKE FUNKCIJE JETRE I METABOLIČKI POREMEĆAJI..........................................................................35

Violeta Dopsaj, Zorica Šumarac
BIOHEMIJSKI I SEROLOŠKI MARKERI ZA OTKRIVANJE I PRAĆENJE BOLESTI JETRE..................................45

Zorica Šumarac, Violeta Dopsaj
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA HRONIČNIH OŠTEĆENJA JETRE................................................................61

Mirka Ilić
DINAMIČKI TESTOVI KAO BIOMARKERI OBOLJENJA JETRE................................................................................77

Miroslava Živković, Vladimir Kostić
PATOFIZIOLOGIJA I KLASIFIKACIJA ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA............................................................83

Radmila Obrenović
BIOMARKERI ZNAČAJNI ZA DIJAGNOSTIKU I PRAĆENJE NEUROLOŠKIH BOLESTI.....................................93

Daniela Pejak
BIOHEMIJSKO ISPITIVANJE LIKVORA.........................................................................................................................99

OBAVEŠTENJA...............................................................................................................................................................105


ShareJOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
Društvo medicinskih biohemičara Srbije
Vojislava Ilića 94b, I sprat, stan 7
11050 Beograd-Voždovac, Srbija

Tel./Fax: 011 3475-183

DMBS :: Društvo medicinskih biohemičara Srbije © 2020.