SrpskiEnglish

JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY


"JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY"
Official Journal of the Serbian Society of Medical Biochemists


Volume: 21-2REVIEW ARTICLE


Dušica Pavlović, Vidosava Đorđević, Gordana Kocić
ĆELIJSKA SIGNALNA TRANSDUKCIJA MODULACIJA SLOBODNIM RADIKALIMA...........................................69

XIII KONGRES MEDICINSKE BIOHEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE sa međunarodnim učešćem
& XIX BIOHEMIJSKI DANI...............................................................................................................................................81

INDEKS AUTORA..........................................................................................................................................................219

OBAVEŠTENJA..............................................................................................................................................................229

IN MEMORIAM...............................................................................................................................................................235
JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
Društvo medicinskih biohemičara Srbije
Vojislava Ilića 94b, I sprat, stan 7
11050 Beograd-Voždovac, Srbija

Tel./Fax: 011 3475-183

DMBS :: Društvo medicinskih biohemičara Srbije © 2020.