SrpskiEnglish

Articles

Prof.dr Franko Cetinić In MemoriamProf. dr. FRANKO CETINIĆ
(1931 – 2017)

Rođen je 10.07.1931.godine u Blatu na Korčuli, gdje je završio osnovnu školu. Studij hemije je završio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1958. godine, a specijalizaciju iz medicinske
biohemije 1961. godine na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Sinteza metalnih soli porfirina i njihovi apsorpcioni spektri“ odbranio je 1964. godine
na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.

Sudionik je brojnih međunarodnih i nacionalnih kongresa i stručnih sastanaka iz oblasti kliničkebiohemije. Objavio je više od 200 naučnih i stručnih radova. Autor je tri knjige i praktikuma iz
kliničke biohemije za studente Farmaceuskog fakulteta. Bio je mentor kod 10 magistarskihradova i 4 doktorske disertacije kao i kod 79 specijalizacija iz kliničke biohemije.

Kao mentor ili član komisije za obranu magistarskih ili doktorskih radova sudjelovao je na Biokemijsko-farmaceuskom fakultetu i Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Farmaceuskom fakultetu u Beogradu i na Prirodno-matematičkom, Medicinskom i Farmaceuskom fakultetu u Sarajevu. Utemeljio je Institut za kliničku hemiju i biohemiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu čiji je direktor bio 27 godina. Bio je predsjednik Društva medicinskih biohemičara Jugoslavije. Pored ostalih nagrada za svoj doprinos razvoju kliničke biohemije dobio je Ordenrada sa zlatnim vijencem.


JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
Društvo medicinskih biohemičara Srbije
Vojislava Ilića 94b, I sprat, stan 7
11050 Beograd-Voždovac, Srbija

Tel./Fax: 011 3475-183

DMBS :: Društvo medicinskih biohemičara Srbije © 2017.