SrpskiEnglish

Articles

Prim. Verica Vuković In MemoriamIN MEMORIAM
Prim. mr. ph Verica Vuković
30.08.1924. - 01.01.2017.

Neumoljiva smrt odnela je iz naše sredine Prim. mr. ph Vericu Vuković, stručnjaka i neumornog radnika na polju kliničko‐laboratorijske dijagnostike.

Prim. Verica Vuković magistar farmacije, specijalista medicinske biohemije, primarijus rođena je 30. 08. 1924. godine u Đurđevu u Vojvodini. Gimnaziju je završila u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet u Zagrebu 1951. godine, specijalizaciju iz mediciniske biohemije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Primarijat za oblast medicinska biohemija dodeljen joj je 1978. godine. Nakon diplomiranja radila je kao upravnik apoteke u Doboju. Od 1953. godine je šef medicinsko‐biohemijske laboratorije Doma zdravlja u Tuzli, a potom do 1963. godine šef laboratorije Opšte bolnice u Doboju. U Novi Sad je došla iste godine za šefa biohemijske laboratorije Klinike za interne bolesti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U Dom zdravlja "Novi Sad" prešla je 1981. godine. Objedinjavanjem službi primarne zdravstvene zaštite u Novom Sadu povezala je rad vanbolničkih laboratorija na nivou grada i organizovala savremenu, automatizovanu medicinsko‐biohemijsku laboratoriju - Službu "Laboratorijska dijognostika" Doma zdravlja "Novi Sad", čiji je bila direktor sve do penzionisanja 1990. godine. Okupila je značajan broj visoko stručnih kadrova, specijalista medicinske biohemije, a takođe i upućivala na specijalizaciju medicinske biohemije diplomirane farmaceute i lekare, koji danas vode Službu "Laboratorijska dijagnostika" Doma zdravlja "Novi Sad". Odlikovala se izvanrednim organizacionim sposobnostima, bila vrstan stručnjak i cenjeni saradnik, omiljena kod kolega i pacijenata.

Objavila je oko 50 radova iz domena laboratorijske dijagnostike. Takođe je bila uključena u rad više naučnih projekata. Stručni saradnik je na Projektu "Sve obuhvatna zaštita od kardiovaskularnih bolesti stanovništva Vojvodine" rađe nog na Klinici za interne bolesti u Novom Sadu 1976. godine u okviru programa Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Sarađuje sa međunarodnim centrima za lipide u Pragu (ČSSR) i Atlanti (SAD). U Domu zdravlja od 1981. godine vodila je stručnu grupu u izvođenju desetogodišnje studije WHO Projekota "MONIKA" (Projekat multinacionalnog monitoringa morbiditeta i mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti) i "SINDI". Saradnik je na Projektu "Racionalizacija i modernizacija laboratorijske dijagnostike u Vojvodini" u periodu 1977 - 1980. godine na Institutu za zdravstvenu zaštitu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Prim. Verica Vuković bila je član Farmaceutskog društva Srbije i član Farmaceutskog društva Vojvodine Sekcije za medicinsku biohemiju i njen predsednik u dva mandatna perioda (1974–1978. i 1984–1988). Već od 1974. godine okupila je medicinske biohemičare svih zdravstvenih ustanova u Vojvodini u okviru Sekcije za medicinsku biohemiju Vojvodine. Među prvima uvela je na nivou sekcije sistem kontrole kvaliteta rada kliničko-biohemijskih laboratorija u Vojvodini. Organizovala je predavanja od interesa za struku dovođenjem eminentnih predavača po pozivu sa Farmaceutskih i Medicinskih fakulteta, iz centara odgovornih za edukaciju medicinskih biohemičara i razvoj i unapređenje medicinsko‐biohemijske struke u Jugoslaviji. Bila je član Saveza farmaceutskih društava Jugoslavije (SFDJ), Društva medicinskih biohemičara Jugoslavije (DMBJ), član Izvršnog odbora DMBJ, član komisije za medicinsku biohemiju Srbije i komisije DMBJ, član Redakcionog odbora naučnog časopisa "Jugoslovenska medicinska biohemija" i časopisa "Farmaceut" Farmaceutskog društva Vojvodine. Pokrenula je održavanje"Farmaceutskih dana Vojvodine". Bila je predsednik Organizacionog odbora VII Kongresa medicinskih biohemičara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, održanom u Novom Sadu 1987. godine.

Dodeljena su joj priznanja 1979. godine Diploma Saveza farmaceutskih društava Jugoslavije, 1982. godine Povelja Farmaceutskog društva Srbije, Povelja Farmaceutskog društva Vojvodine i 1994. godine Diploma Društva medicinskih biohemičara Jugoslavije.

Koleginica Verica čitav svoj radni vek posvetila je organizaciji i unapređenju rada kliničko‐biohemijske laboratorijske dijagnostike i ostavila neizbrisivi trag na polju razvoja struke medicinske biohemije na ovim prostorima. Svojim predanim radom zadužila je generacije medicinskih biohemičara i Zdravstvenih tehničara. Ostaće svima nama u lepom sećanju kao poštovana koleginica i prijatelj. Imala je ćerku Vesnu profesora engleskog jezika. Suprug joj je bio profesor Medicinskog fakulteta - dr Vladislav Vuković.


Za sve što je učinila iskreno joj hvala!

M. Nađ
J. Ošap


JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
Društvo medicinskih biohemičara Srbije
Vojislava Ilića 94b, I sprat, stan 7
11050 Beograd-Voždovac, Srbija

Tel./Fax: 011 3475-183

DMBS :: Društvo medicinskih biohemičara Srbije © 2017.